CAB- MATA Umum Kerjasama Teknologi Dron Di Dalam Bidang Pertanian

Kuala Lumpur – Salah salah satu syarikat pengeluar makanan terbesar di Malaysia, CAB Cakaran Corp BHD hari ini memaklumkan telah menandatangani usahasama dengan syarikat berkaitan teknologi dron, MATA Aerotech Sdn Bhd untuk melaksanakan aktiviti penyemburan menggunakan dron bagi sektor kelapa sawit di Semenanjung Malaysia, sebagai sebahagian daripada usaha untuk mempelbagaikan aliran perniagaannya.

Di dalam pemaklumannya kepada bursa, CAB Cakaran berkata syarikat itu akan bertanggungjawab untuk menyediakan sokongan operasi, sumber manusia, pelaporan kewangan dan menyemak prestasi keseluruhan syarikat usahasama ini.

Manakala rakan kongsinya, MATA Aerotech pula berperanan untuk bertanggungjawab di dalam aspek jualan dan pemasaran perniagaan dron, pemindahan kepakaran pengurusan, kemahiran dan pengetahuan teknikal untuk teknologi dron.

CAB berkata prestasi kewangannya bergantung kepada bahagian ternakan bersepadunya, terutamanya dalam industri ayam pedaging, pembuatan dan pengedaran produk berasaskan daging.

Menurut syarikat itu lagi prestasi kewangan kumpulan dalam beberapa tahun kebelakangan ini telah merosot berikutan harga jualan ayam daging yang rendah serta berhadapan dengan peningkatan harga makanan ayam di pasaran.

“Dengan Pelaksanaan usahasama dengan MATA untuk perniagaan drone,ianya memberikan peluang kepada kumpulan CAB Group untuk menceburi bidang penyediaan perkhidmatan berkaitan dron di dalam sektor pertanian dan sekaligus dapat mewujudkan pendatan tambahan dan aliran pendapatan bagi kumpulan

Oleh itu, kumpulan itu berpendapat keuntungan bersih yang boleh dihasilkan dengan perniagaan dron ini boleh menyumbang lebih daripada 25% kepada jumlah keuntungan bersihnya pada masa hadapan dan turut bercadang mempelbagaikan lagi aktiviti teras yang sedia ada termasuk aktiviti penyediaan perkhidmatan berkaitan dron untuk sektor pertanian.

CAB merancang untuk membiayai syarikat usahasama ini dengan menggunakan dana dalaman, yang mana sumbangan modal maksimumnya telah ditetapkan pada RM8 juta untuk membiayai perbelanjaan modal permulaan dan modal kerja.

Syarikat kerjasama yang bakal diwujudkan itu nanti, akan menyaksikan CAB memegang 51 % dan MATA Aerotech memegang 49 % pegangan saham dan cadangan usaha sama dan kepelbagaian perniagaan itu dijangka dilaksanakan pada suku kedua tahun ini.

BBerkaitan

Latest articles